Död tand under bro?

Fick för cirka två månader en ny bro. Innan hade jag efter att tanden preparerats värk i väntan på bron. Efter att bron sattes in blev värken värre för att sedan försvinna och ersättas av stickningar och svullnadskänsla i ett större område. Även kallsvettningar periodvis. Jag misstänker att tanden har […]

Ersätta tand

Infektion under tanden har resulterat i utdragen tand. Fått två förslag för fastsättning av ersättningstanden: 1) förankra i tänderna på vardera sidan, bro eller brygga 2) skruva i käkbenet, alltså operation För och nackdelar med respektive metod. Tack!