Tandbro

2 friska tänder har slipats ner. En bro sattes på efter ca 9-10 dagar. Bron blev väldigt hög. Fick ont i de friska tänderna dom slipades ner + de tänder som finns i övre käke blev också ömma. Ny Tandläkare fick ta över då första tandläkaren inte fick någon ordning […]

Tandbrygga

Jag har en.15 år gammal bro som fortfarande är fin men som lossnat för att en.tand är utdragen som den satt fast på. Jag vill gärna behålla den. Den sitter framtill.i överkäken. Går.den.att sätta fast igen.på något sätt?

Död tand under bro?

Fick för cirka två månader en ny bro. Innan hade jag efter att tanden preparerats värk i väntan på bron. Efter att bron sattes in blev värken värre för att sedan försvinna och ersättas av stickningar och svullnadskänsla i ett större område. Även kallsvettningar periodvis. Jag misstänker att tanden har […]

Ersätta tand

Infektion under tanden har resulterat i utdragen tand. Fått två förslag för fastsättning av ersättningstanden: 1) förankra i tänderna på vardera sidan, bro eller brygga 2) skruva i käkbenet, alltså operation För och nackdelar med respektive metod. Tack!