Död tand under bro?

Fråga:

Fick för cirka två månader en ny bro. Innan hade jag efter att tanden preparerats värk i väntan på bron. Efter att bron sattes in blev värken värre för att sedan försvinna och ersättas av stickningar och svullnadskänsla i ett större område. Även kallsvettningar periodvis.

Jag misstänker att tanden har dött, men röntgen (prövat) ger inte besked. Tandläkaren menar att ytterligare test, tex el eller kyla inte kan göras då bron är monterad. Stämmer detta och/eller finns det något annat sätt att ta reda på om tanden dött?

Svar:

Hej,

Tråkigt att höra att du inte är nöjd med arbetet och har besvär. Det är rätt att det är svårt att testa om tanden lever när man har en krona på den. Kyla och el fungerar inte. Däremot är det viktigt att man tar reda på orsaken och behandlar det, ibland kan de göra att bron måste lyftas bort för att få klarhet i fallet. Tandläkaren får agera detektiv, många gånger brukar smärtan försvinna vilket gör att tandläkaren kanske har avvaktat något.