Privattandvårdsupplysningen och förtroendenämnden

Som patient till våra medlemmar har man möjligheten att ringa till Privattandvårdsupplysningen som är vår upplysningstjänst för klagomålshantering samt första kontakten med Privattandläkarnas förtroendenämnd.

OBS! Om du har frågor rörande covid-19 ber vi dig kontakta din vårdgivare eller ringa 1177.

Privattandvårdsupplysningen

Om en patient inte är nöjd med en behandling ska frågan tas upp direkt med vårdgivaren i första hand. Om vårdgivaren och patienten inte kan komma överens kan patienten kontakta Privattandvårdsupplysningen där tandvårdsutbildad personal svarar på frågor och ger information om klagomålsprocessen. Förtroendenämnden tar inte emot frågor eller klagomål via mejl eller brev.

Du når Privattandvårdsupplysningen på telefonnummer 08-555 44 655.

Öppettider Privattandvårdsupplysningen

Måndag 12.15-16.15

Tisdag 08.00-11.30

Onsdag 12.15-16.15

Torsdag 08.00-16.15
(Lunchstängt 11.30-12.30)

Förtroendenämnden

Om patient och vårdgivare inte kan komma överens förmedlar Privattandvårdsupplysningen en telefonkonsultation med en oberoende tandläkare där både patient och vårdgivare kontaktas. Den oberoende tandläkaren avgör om ärendet ska tas upp för en skriftlig handläggning i Privattandläkarnas förtroendenämnd. Nämnden behandlar inte skadeståndsanspråk (ersättning för sveda och värk) eller klagomål avseende bemötande.

Förtroendenämnderna är en opartisk instans som löser tvister mellan Privattandläkarnas medlemmar och deras patienter. Nämnderna består av yrkesverksamma tandläkare och konsumentrepresentanter samt en jurist som deltar på sammanträden. Som patient är det en extra trygghet att alla medlemmar i Privattandläkarna ska följa förtroendenämndernas beslut. För branschen är förtroendenämnderna en viktig verksamhet som sätter patientsäkerheten i fokus och tar ansvar för klagomål.

Läs mer om förtroendenämnden i vår broschyr