31 maj 2017

Kommentar angående granskningen av tandvården

Privattandläkarna kommenterar den omfattande granskningen av tandvården som gjorts i flera tidningar.