Privattandläkarna Award 2018

För första året delades Privattandläkarna Award ut och det var Privattandläkarnas medlemmar som röstade. En vinnare utsågs ur varje kategori. Prisutdelningen skedde under Privattandläkardagens galamiddag och syftet var att uppmärksamma medlemsföretag som utmärkt sig under året.

2018 delade Privattandläkarna ut fyra priser, varav tre till medlemsföretag och ett fjärde pris till ett landsting.

Priskategorier

Årets tandvårdsföretag 2018
Priset “Årets tandvårdsföretag 2018” tilldelas ett medlemsföretag som under 2017 utmärkt sig genom sitt företagande och bidragit till en tandvårdsbransch med hög kvalitet.

Vinnare: Wasa Tandklinik AB
Motivering:”En fräsch och trevlig praktik med ödmjuk och vänlig personal. Alltid ett gott bemötande. I framkant av kunskap och utrustning samt en modern och väl fungerande remissmottagning.”

Årets tandvårdsmottagning 2018
Priset “Årets tandvårdsmottagning 2018 ” tilldelas en mottagning som under 2017 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet.

Vinnare: Erik Lennartsson AB
Motivering: ”För ett fint omhändertagande, bra teamwork, spetskompetens och en generös inställning till att dela med sig av sin kunskap.”

Årets marknadsförare av medlemskapet 2018
Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2018 ” tilldelas ett medlemsföretag som under 2017 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet.

Vinnare: Tandvårdshuset i Bjuv AB och Kurt Månsson
Motivering: ”Kurt är mycket engagerad och aktiv. Han marknadsför och lyfter fram fördelarna med medlemskapet i Privattandläkarna på ett förtjänstfullt vis.”

Bästa landsting för barn- och ungdomstandvård 2018
Tilldelas i år det landsting/den region som utmärkt sig och varit mest proaktiv vad gäller avtal för barn- och ungdomstandvård.

Vinnare: Region Halland
Motivering: ”Halland utmärker sig genom att ha bra informationsvägar till privata vårdgivare. Det är som privat vårdgivare lätt att kommunicera med regionen. Regionen har ett ersättningssystem som kombinerar en kapiterad ersättning med en rörlig ersättning för patienter med mer omfattande behov. Den rörliga ersättningen är uppdelad i två delar varav en är gemensam för alla vårdgivare i Halland, såväl privata som Folktandvården. Den andra delen är en frivillig del som medlemmar i Privattandläkarna kan ansluta sig till.”

Tävlingsvillkor
Privattandläkarnas medlemmar röstar fram en vinnare i varje kategori. Det medlemsföretag/den tandvårdsmottagning som fått flest röster vinner.

Röstning sker enligt följande:

Årets tandvårdsföretag 2018
– Alla medlemsföretag får en (1) röst var. Rösten läggs av företaget utsedd företrädare.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag än det egna.

Årets tandvårdsmottagning 2018
– Alla anställda tandläkare i ett medlemsföretag får en (1) röst var.
– Rösten ska läggas på annan tandvårdsmottagning än den egna.

Årets marknadsförare av medlemskapet 2018
– Alla medlemsföretag får en (1) röst var. Rösten läggs av företaget utsedd företrädare.
– Rösten ska läggas på annat medlemsföretag än det egna.

 Priset Bästa landsting för barn- och ungdomstandvård 2018 utses av Sveriges Privattandläkarförenings styrelse.