Privattandläkardagen och årsmöte 2021

Privattandläkardagen

Snart är det dags för årets viktigaste evenemang för tandvårdsbranschen, 2021 års digitala Privattandläkardag! Fredagen den 7 maj samlar vi hela branschen till en eftermiddag med inspirerande föreläsningar.

Privattandläkarna är branschorganisationen för de privata tandvårdsföretagen. Vi påverkar villkoren med målsättningen att våra medlemmar ska ha de bästa förutsättningarna att ta hand om Sveriges alla patienter och utföra tandvård av högsta kvalitet. Hur har coronapandemin påverkat tandvården och hur har branschen tagit sig igenom denna kristid? Merit Lindberg, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, inleder dagen med att sammanfatta branschläget.

Vi är också glada att presentera Lottie Knutson, kris- och kommunikationsexpert som har lång erfarenhet från lednings- och styrelsearbete under hård press och när det krisar. Hon skrev redan efter tsunamin boken ”Nödrop – när krisen kommer”. Hon kommer att föreläsa om strategier som kan hjälpa oss genom de prövningar vi utsätts för och hur vi ska agera för att hålla modet uppe.

En av tandvårdens viktigaste frågor 2021 är tandvårdsutredningens betänkande. Privattandläkarna har en unik roll som en av endast fyra experter utanför myndigheter i tandvårdsutredningen. Dagen avslutas med ett intressant samtal där de två experter som representerat vårdgivarna, Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna och Eva Ljung, vd, Folktandvården Stockholm, ger sin syn på utredningens förslag. Missa inte detta!

Jag önskar dig varmt välkommen till årets digitala Privattandläkardag 2021.

Caroline Nordqvist Orsucci
ordförande
Sveriges Privattandläkarförening

Program fredagen 7 maj 2021

14.00 Välkomstanförande
Caroline Nordqvist Orsucci, ordförande,
Sveriges Privattandläkarförening

14.15 Coronapandemins påverkan på tandvården
Merit Lindberg, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna

14.45 – Paus –

15.00 Ledarskap i kris och förändring
Lottie Knutson, kris- och kommunikationsexpert

15.45 Tandvårdsutredningen
Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna
och Eva Ljung, vd, Folktandvården

16.30 Dagen avslutas

Talare

Merit Lindberg, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna


Privattandläkarna presenterar det aktuella branschläget för tandvården. Hur har branschen utvecklats under det senaste året och hur har coronapandemin påverkat förutsättningarna? Privattandläkarna sammanfattar hur den privata tandvården har tagit sig igenom krisen. Privattandläkarna har genom Lars Olsson varit representerade i tandvårdsutredningen som en av endast fyra experter utanför myndigheter. Han kommer även att ge Privattandläkarnas syn på utredningens förslag.

Lottie Knutson, kris- och kommunikationsexpert


Lottie Knutson vet hur man behåller lugnet och navigerar sig fram i kris och katastrof. Med sin långa yrkeserfarenhet och nära möten med både kriser och stora förändringar har hon blivit expert på kommunikation, krishantering och kristräning. Hon vet vilka strategier som kan hjälpa oss genom de prövningar vi utsätts för.

Många ledare har kämpat på bra och har stor vana vid akuta kriser men hur agerar vi för att hålla modet uppe när det aldrig tycks ta slut? Att ligga i dragläge för länge sliter. Det lärde vi oss redan i körskolan. Lottie Knutson pratar om vikten av avslut och överlevnadsstrategier.

Eva Ljung, vd, Folktandvården i Stockholm AB


Eva Ljung är vd för Folktandvården i Stockholm AB sedan 2017. Hon har en gedigen erfarenhet av att vara chef och ledare inom tandvården och offentlig förvaltning. Hon tog sin tandläkarexamen 1986 och har därefter bland annat varit chef för Patientnämnden i Stockholm, tandvårdsdirektör i Uppsala, landstingsdirektör i Uppsala län och ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening. Eva Ljung var också expert i Tandvårdsutredningen. Eva ger sin syn på tandvårdsutredningens förslag.

Anmälan
Anmälan till Privattandläkardagen den 7 maj 2021 kan registreras via denna länk senast den 3 maj:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_THUazydWREKb9ivfwKKQUA

Efter anmälan är gjord mejlas en ”möteslänk” för Privattandläkardagen till deltagarna.

Läs och skriv ut inbjudan här.


Frågor
För frågor kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Varmt välkommen!


Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 avhålls fredagen den 7 maj och genomförs i år digitalt via Zoom. Årsmötet börjar kl. 09.15 och beräknas pågå till kl. 12.00.

Dagordning och handlingar
Samtliga beslutsgrundande handlingar till årsmötet finns tillgängliga senast den 7 april via denna länk (De beslutsgrundande handlingarna är lösenordskyddade. Lösenordet mejlas ut till medlemmar i samband med kallelsen till årsmötet.)


Deltagande årsmöte
På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad.

Förtroendevalda har rätt att delta enligt följande:

• Föreningens styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
• Lokalavdelningarnas styrelseledamöter har närvaro- och yttranderätt.
• Revisorerna har närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt.
• Valberedningens ledamöter har närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt.

Anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.

Röstning
Alla medlemsföretag som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid årsmötet. Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den 15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt § 4.9 i stadgarna. Företag som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud
Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10) medlemmar. Fullmakten ska uppvisas i original för årsmötets sekretariat. Detta sker lämpligen genom att ni översänder fullmakten per post till Privattandläkarnas kansli så att fullmakten är föreningen tillhanda senast den 5 maj. Adressen är Privattandläkarna, Hantverkargatan 78, 3 tr, 112 38 Stockholm. Ett annat alternativ är att den befullmäktigade uppvisar fullmakten för kameran vid uppropet, som äger rum inför det att dagordningen för årsmötet ska fastställas.

Länk till fullmakt

Anmälan
Sista anmälningsdag för att få rösta på årsmötet är den 23 april. Anmälan som görs efter den 23 april ger rätt att närvara men inte rösträtt. Sådan anmälan ska göras senast den 3 maj.

Anmälan till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 7 maj 2021 kan göras via denna länk:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsfu-tqzMqEtAUDoLQWAwMEztr32n9V8Cf

Efter anmälan är gjord mejlas en möteslänk till deltagarna. 

Läs och skriv ut inbjudan till Privattandläkardagen och kallelsen till årsmöte 2021 här.

Frågor
För frågor, kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Caroline Nordqvist Orsucci, Håkan Dewill, Jeanette Rindeskog,
Ann-Chriztine Ericsson och Karl Björnsson