21 februari 2020

Pressmeddelande – Ny rapport: Stora brister i Folktandvårdens transparensredovisning

Privattandläkarna har låtit revisionsbyrån Grant Thornton granska hur väl regionerna följer den modell för transparensredovisning inom tandvården, som de själva varit med om att ta fram. Rapporten visar att det fortfarande finns stora brister och att lagstiftning därför behövs.

– Det har förflutit mer än tio år sedan Statskontoret, på uppdrag av regeringen, granskade transparensen för första gången. Det är mycket anmärkningsvärt att man inte kommit längre. Det är hög tid för lagstiftning nu, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Transparensredovisningen är ett led i att stärka konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata aktörer. Grant Thorntons granskning visar att det fortfarande finns stora brister i regionernas redovisning. Brister som gör att det inte går att se om det förekommer otillbörliga subventioner från regionerna till Folktandvården.

Privattandläkarna menar att:

  • Det snarast behövs en lagstiftning som innebär att samtliga delar av särredovisningen är obligatoriska för Folktandvården.
  • Särredovisningen ska tydliggöra resultatfördelning mellan konkurrensskyddad och konkurrensutsatt verksamhet.
  • Folktandvårdens uppdrag och ersättningar för dessa ska tydligt framgå av redovisningen.
  • Särredovisningen ska klargöra hur Folktandvården hanterar så kallade overheadkostnader och moms.

Ladda ner rapporten ”Transparent tandvård”
Länk till Pressmeddelande