Rotfylld tand 4-6a, overfilling

Fråga:

Hej, jag har lagt en krona på min 4-6a vilket blev inflammerat och av behov av rotfyllning. Då jag flyttar snart så fick jag inte någon vidare tid hos folktandvården utan kontaktade en privat tandläkare. Meddelade denna tandläkare om att tanden var trepanerad samt typ av fyllning och att den var partiellt nekrotisk. Han sa att det var möjligt att rotfylla och laga tanden dagen därpå. Ovetandes vilka rekommendationer som gäller så gick jag med på detta. Han rensade och lagade tanden på en sittning och när jag kollade röntgen bilden efter behandlingen såg jag som ett vitt träd under ena rotspetsen. Han sa att det bara var vätska som går bort inom ett halvår. Dagarna efter detta har jag varit tvungen att äta maximal dos NSAID samt paracetamol och har trots detta ont, jag vaknar varje morgon av smärta. Läste några artiklar om rotfyllning och dess möjliga komplikationer och fann ”overfilling” fenomenet. Dagen efter så kontaktade jag tandläkarjouren för undersökning då det pga smärta var ohållbart. Där fick jag beskedet om det var ett ”overfilling” och jag måste remitteras vidare till en specialist, vilket antagligen kommer sluta i kirurgi.

Jag vill få ersättning för denna sveda och värk samt smärtstillande då NSAID:et och paracetamol inte funkar bra. Det påverkar min förmåga att leva ett normalt liv och plugga. Jag har begärt ut röntgenbilden och journalen från den privata tandläkaren och ska dit imorgon samt för att prata med dem om hela situationen. Jag undrar om det jag berättat här räcker för att få ersättning och rättelse på något vis?

Hur ser du på denna fråga/situation?

Utöver att tandläkaren ljög för mig så tycker jag att tandläkaren har utsatt mig för flera risker som varit onödiga samt att detta resulterat i onödig smärta och kommer sluta i ytterligare invasiva ingrepp.

Svar:

Hej!

Det stämmer att rotfyllning kan göras vid ett tillfälle, dock är det inte alltid lämpligt – detta är dock svårt att avgöra på den information jag fått i ditt fall. Oftast gör man inte den permanenta fyllningen vid samma tillfälle men det är fullt möjligt och bör inte orsaka dig den smärtan du beskriver. Jag tycker absolut att en specialist – endodontist ska ta över ditt fall. En endodontist arbetar vanligtvis med mikroskop och kan göra fantastiska rotfyllningar och även revideringar (omgörningar). Det stämmer att man i vissa fall även behöver göra operativa ingrepp, detta avgör specialisten.

Anser man som patient att man blivit felbehandlad kan man vända sig till patientskadenämnden (https://www.patientskadenamnden.se/nytt-arende/ ) i sin region ifall man behandlas på en klinik inom Folktandvården. Om man valt att behandlas av privattandläkare kan man vända sig till privattandvårdsupplysningen (PTU) (https://ptl.se/privattandvardsupplysningen-2/ ). Ägs tandläkarpraktiken av Praktikertjänst har de en egen reklamationsnämnd. Naturligtvis tycker jag att tandläkaren som gjort en mindre lyckad behandling bör kunna ersätta dig eller i alla fall kompensera för sitt misstag/mindre lyckade resultat av behandlingen. Dock ersätts inte tandläkaren som övriga vården och det är förståeligt om tandläkaren behöver ta ut en viss timersättning även av dig för behandlingen, men det kan enligt mitt tyckande inte vara hela den felbehandlade kostnaden.