Inflammation i tandköttet

Fråga:

Jag sökte hjälp i somras för jag fått ont i tandköttet, hade en svullnad på höger sida efter hörntanden. Inte tandvärk. Hela kinden svullnade ända upp till näsan. På röntgenbilden såg man en varierande bred skugga över 2-3 tänder. Tandläkaren ansåg att det var en inflammation i tandköttet och att boven var den första tanden som måste rotfyllas. Fick inte mindre värk för det. Hon fick inte ordning på rotfyllningen (skugga kvar på bilder) så jag fick besöka en odontolog som konstaterade att boven var tanden bredvid. När den togs bort försvann inflammationen. Detta blev dyrt för mig, är pensionär. Rotfyllningen på tanden kanske var helt onödig (och dyr). Alltså ev en felbedömning av tandläkaren. Jag anser att hon skulle ha skickat mig direkt till specialisten, hon chansade på fel tand, hörde av odontologen att min böld var ”speciell”. Kan jag skicka ärenden för bedömning till någon neutral bedömare om jag inte kommer nån vart med tandläkaren. Kan man bedöma ett sånt här fall i efterskott? Jag ska be att få kopia av min journal och röntgenbilderna och specialistens utlåtande. Tack för svar.

Svar:

Hej!

Tråkigt att höra din historia. Det enda jag kan säga till tandläkarens försvar är att det är mycket komplext och svårt, men att rotbehandling görs på en tand innan man är helt säker känns ju inte bra och bör undvikas i alla fall. Möjligheten för tandläkaren finns ju alltid att konsultera en specialist och få hjälp med terapiplanen för att undvika fel som i ditt fall.

Anser man som patient att man blivit felbehandlad kan man vända sig till patientskadenämnden (https://www.patientskadenamnden.se/nytt-arende/ ) i sin region ifall man behandlas på en klinik inom Folktandvården eller om man som till exempel är barn eller ungdom och då faller under regionen. Om man valt att behandlas av privattandläkare kan man vända sig till privattandvårdsupplysningen (PTU) (https://ptl.se/privattandvardsupplysningen-2/ ).  Ägs tandläkarpraktiken av Praktikertjänst har de en egen reklamationsnämnd. Jag tycker att du först ska kontakta den första tandläkaren för att berätta om din upplevelse och se om de eventuellt kan kompensera dig på något sätt. Lycka till och det är jättebra att du kvitterar ut din journal inklusive röntgenbilder.