Verksamhetsplaneringsmöte 2023

Den 24 november klockan 09.30 bjuder Privattandläkarna in till årets Verksamhetsplaneringsmöte. Mötet kommer att äga rum på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Inbjudan och program som pdf.

Program

9:00 Registrering och kaffe
9:30 Ordförande Karl Björnsson hälsar välkommen och förklarar
Verksamhetsplaneringsmötet öppnat
12:00 Lunch
13:00 Välkomstanförande av ordförande Karl Björnsson
13:05 Lars Olsson, näringspolitisk chef & Jacob Rennerfelt, verksamhets-
analytiker på Privattandläkarna presenterar Branschrapporten 2023
13:25 Svenska Tandläkarnes Inköpsförenings Stiftelse för forskning och
studier delar ut stipendium
13:40 Martin Färnsten, särskild utredare i tandvårdsutredningen
14:10 Lars Olsson, näringspolitisk chef, våra reflektioner på den tillsatta
tandvårdsutredningen
14:20 Kaffepaus
14:40 Försäkringsförmedlaren Säkra presenterar sin verksamhet och upphandlingen av försäkringar
15:00 Emma Frans ”Fakta eller trams – så påverkas vi att tro på det som inte är sant”
16.00 Mingel med snittar och bubbel

Jag hälsar dig varmt välkommen till Verksamhetsplaneringsmötet 2023.

Karl Björnsson
Ordförande
Sveriges Privattandläkarförening

Anmälan verksamhetsplaneringsmöte
Sista anmälningsdag för att få rösta är den 10 november. Anmälan efter den 10 november ger rätt att närvara utan att rösta. Önskar du delta vid lunchen är sista anmälningsdag den 17 november.

Deltagande verksamhetsplaneringsmöte
På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad. Om ditt företag ska representeras av befullmäktigad anger du vem som ska representera ditt företag.

Som förtroendevald har du rätt att delta på följande sätt:
• Föreningens styrelseledamöter har yttrande- och yrkanderätt
• Lokalavdelningarnas styrelseledamöter har yttranderätt
• Revisorerna har yttrande- och yrkanderätt
• Valberedningens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt

Alla anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.

Möteshandlingar
Verksamhetsplaneringsmötet beslutar om propositioner m.m. Formella handlingar finns tillgängliga på 
separat sida (lösenord krävs, skickas tillsammans med kallelse).

Röstning
Alla medlemmar som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid verksamhetsplaneringsmötet. Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den 15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt 4.9 i stadgarna. Företag som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud
Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10) medlemmar. Fullmakt att företräda annan medlem ska uppvisas i original för föreningsmötets sekretariat.

Fullmakt verksamhetsplaneringsmöte 24 november 2023

Kostnader lokala styrelser och representanter
Kostnaden för resa, en lunch och en övernattning bekostas centralt för fyra (4) ledamöter av lokalavdelningsstyrelse eller i förekommande fall för lokala representanter. Om lokalavdelningsstyrelse inte kan närvara får styrelsen utse representanter från lokalavdelningen.

Kostnader för övriga medlemmar
En avgift på 200 kronor (exkl. moms) debiteras om du är anmäld för lunch men inte kommer. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.

Frågor & anmälan
För frågor om arrangemang och anmälan kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Anmälan

  Företrädare för medlem, för- och efternamn*

  Din e-post*

  Företag*

  Organisationsnummer*

  Jag är ledamot av lokalavdelningsstyrelse/lokal representant
  JaNej

  Jag avser att skicka en befullmäktig som representant
  JaNej

  Namn på befullmäktigad

  Befullmäktigads e-post

  Deltar vid dessa programpunkter:
  VerksamhetsplaneringsmötetLunchEftermiddagsprogramMingel

  Eventuell specialkost: