Verksamhetsplaneringsmöte 2021

Den 26 november klockan 09.30 bjuder Privattandläkarna in till årets verksamhetsplaneringsmöte. Mötet kommer att äga rum på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

I år erbjuder vi en heldag där du förutom att delta vid verksamhetsplaneringsmötet under eftermiddagen får möjligheten att lyssna till våra särskilt inbjudna talare. Rebecca Weidmo Uvell berättar om sociala medier och Kjell A Nordström talar över ämnet ”Hur kommer världen att se ut efter pandemin? Vilka förändringar blir beständiga?”. Merit Lindberg, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, redogör dessutom för 2021 års branschrapport. Eftermiddagens program kommer även att sändas digitalt för dig som vill ta del av det på distans. För att anmäla närvaro vid den digitala sändningen, klicka här.

Dagen avslutas med ett trevligt mingel där du har möjlighet att träffa andra medlemmar.

Jag hälsar dig varmt välkommen till verksamhetsplaneringsmötet 2021 och till en givande eftermiddag med Privattandläkarna!

Caroline Nordqvist Orsucci
Ordförande
Sveriges Privattandläkarförening

Program

09.00 Registrering och kaffe
09.30 Ordförande Caroline Nordqvist Orsucci hälsar välkommen och förklarar verksamhetsplaneringsmötet öppnat
12.00 Lunch
13.00 Välkomstanförande av ordförande Caroline Nordqvist Orsucci
13.10 Svenska Tandläkarnes Inköpsförenings Stiftelse för forskning och studier delar ut stipendium
13.15 Merit Lindberg, vd, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, presenterar Branschrapporten
13.45 Rebecca Weidmo Uvell – Hur fungerar sociala medier?
14.45 Paus
15.00 Kjell A Nordström – Hur kommer världen efter pandemin att se ut? Vilka förändringar blir beständiga?
16.00 Mingel

Talare


Merit Lindberg och Lars Olsson
Merit Lindberg, vd och Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna presenterar 2021 års branschrapport.

Rapporten tar upp händelser under året och avhandlar jämlik tandhälsa med betoning på vikten av fri prissättning och konkurrensneutralitet.


Rebecca Weidmo Uvell
Rebecca Weidmo Uvell är skribent och borgerlig samhällsdebattör och en av Sveriges mest tongivande opinionsbildare inom politik. Hon förekommer flitigt i sociala medier och enligt Mediaakademins maktbarometer i oktober 2021 så ligger hon på 34 plats i kategorin ”mäktigast på Twitter”.

Efter studier till civilekonom vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har hon bland annat arbetat som SlöseriOmbudsman (SlösO) på Skattebetalarnas förening, varit ledarskribent på Dagens Industri och krönikör i Aftonbladet, Dagens Samhälle och Borås tidning. I dag är hon egenföretagare inom kommunikation. Rebecca Weidmo Uvell har skrivit fyra böcker, bland dem Nätsmart: en guide till påverkan genom sociala medier (2017). Rebecca kommer föreläsa om sociala medier och ge oss insikt i hur det fungerar.


Kjell A Nordström
Kjell A Nordström är ekonomie doktor, föreläsare och författare och har tidigare varit verksam som forskare vid Handelshögskolan.

Kjell A Nordströms forskning fokuserar på områdena företagsstrategi, multinationella företag och globalisering. Han är rådgivare till regeringar och företag i frågor som rör globalisering och företagsstrategier.

Boken Funky Business -Talang får kapitalet att dansa (1999) har sålts i en miljon exemplar och översatts till 39 språk. Kjell A Nordström kommer att ge en spännande föreläsning på temat ”Hur kommer världen efter pandemin att se ut? Vilka förändringar blir beständiga?”

Anmälan verksamhetsplaneringsmöte
Sista anmälningsdag för att få rösta är den 12 november. Anmälan efter den 12 november ger rätt att närvara utan att rösta. Önskar du delta vid lunchen är sista anmälningsdag den 19 november.

Deltagande verksamhetsplaneringsmöte
På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad. Om ditt företag ska representeras av befullmäktigad anger du vem som ska representera ditt företag.

Som förtroendevald har du rätt att delta på följande sätt:
• Föreningens styrelseledamöter har yttrande- och yrkanderätt
• Lokalavdelningarnas styrelseledamöter har yttranderätt
• Revisorerna har yttrande-, och yrkanderätt
• Valberedningens ledamöter har yttrande-, och yrkanderätt

Alla anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.

Möteshandlingar
Verksamhetsplaneringsmötet beslutar om propositioner gällande bl.a. verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för 2022 samt en motion. Formella handlingar finns tillgängliga på separat sida (lösenord krävs, skickas tillsammans med kallelse).

Röstning
Alla medlemmar som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid verksamhetsplaneringsmötet. Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den 15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt 4.9 i stadgarna. Företag som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud
Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10) medlemmar. Fullmakt att företräda annan medlem ska uppvisas i original för föreningsmötets sekretariat.

Fullmakt verksamhetsplaneringsmöte 26 november 2021

Kostnader lokala styrelser och representanter
Kostnaden för resa, en lunch och en övernattning bekostas centralt för fyra (4) ledamöter av lokalavdelningsstyrelse eller i förekommande fall för lokala representanter. Om lokalavdelningsstyrelse inte kan närvara får styrelsen utse representanter från lokalavdelningen.

Kostnader för övriga medlemmar
En avgift på 200 kronor (exkl. moms) debiteras om du är anmäld för lunch men inte kommer. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.

Frågor & anmälan
För frågor om arrangemang och anmälan kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Anmälningsformulär

Anmälan avser fysisk närvaro på IVA Konferenscenter i Stockholm.

  Företrädare för medlem, för- och efternamn*


  Din e-post*


  Företag*


  Organisationsnummer*


  Jag är ledamot av lokalavdelningsstyrelse/lokal representant

  JaNej

  Jag avser att skicka en befullmäktig som representant

  JaNej

  Namn på befullmäktigad


  Befullmäktigads e-post


  Deltar vid dessa programpunkter:

  VerksamhetsplaneringsmötetLunchEftermiddagsprogramMingel

  Varmt välkommen!

  Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

  Caroline Nordqvist Orsucci, Karl Björnsson, Jeanette Rindeskog
  Ann-Chriztin Ericsson, Stina Schariot och Jonas Boberg