12 december 2017

Varning för Företagsopinion OÜ!

Det varningslistade företaget Företagsopinion OÜ är igång med omfattande utskick av blanketter till svenska bolag.

Blanketterna är utformade på ett sätt så att det framstår som att mottagaren ska vara med i en opinionsundersökning eller en enkät. Skicka inte in påskrivna blanketter till Företagsopinion! Ni riskerar då att få betala betydande belopp under flera år.

Om ni får en faktura från Företagsopinion. Skriv då följande till Företagsopinion:

”Får härmed bestrida rubricerad faktura nr [ange numret]. Bifogar kopia på fakturan. Ni har vilselett oss att underteckna ett formulär. Formuläret ger intryck av att vara en opinionsundersökning eller en enkät. Det är fråga om något helt annat och ert agerande är att anse som bedrägeri. Vi bestrider följaktligen betalningsansvar och emotser en kreditfaktura.”

Påminnelser och ett kommande inkassokrav bör ni också bestrida. Om Företagsopinion skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten bör ni bestrida även där. Då Företagsopinion finns med på Svensk Handels varningslista får ni inte någon betalningsanmärkning även om de skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom samtliga svenska kreditupplysningsbolag tar bort noteringar från varningslistade företag.