16 februari 2017

Varning för Bolagsupplysningen

Det varningslistade företaget Bolagsupplysningen är åter igång med omfattande utskick till svenska bolag. Dessa är utformade på ett sätt så att det framstår som att mottagaren ska inge en rättelseblankett till en myndighet. I själva verket är det ett erbjudande om att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats.

Skriv inte under blanketter från Bolagsupplysningen! Den som tackar ja accepterar nämligen att betala nästan 5 000 kronor per år i två år, en period som förlängs med 12 månader om avtalet inte sägs upp i tid. Om ni har skrivit på av misstag bör ni bestrida kravet och t.ex. ange följande:

“Ni har vilselett oss att underteckna blanketten, som är utformad som en enkel registerrättelse-blankett. Vi har nu konstaterat att det är fråga om något helt annat och ert agerande är att anse som bedrägeri. Vi bestrider följaktligen betalningsansvar och emotser en kreditfaktura”.

Påminnelser och ett kommande inkassokrav bör ni också bestrida. Om Bolagsupplysningen skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten bör ni bestrida även där. Då Bolagsupplysningen finns med på Svensk Handels varningslista får ni inte någon betalningsanmärkning även om de skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten. Detta eftersom samtliga svenska kreditupplysningsbolag tar bort noteringar från varningslistade företag.