Vårdmoms

Skatteverket beslutade, utifrån en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, att uthyrning av vårdpersonal ska momsbeläggas från och med första juli 2019. Vårdmomsen påverkar den privata tandvårdsbranschen negativt. Den slår framförallt hårt mot vårdgivare i glesbygden. Något som riskerar att spä på bristen på tandläkare ytterligare och som medför ökade kostnader för vårdgivarna, vilket i slutändan drabbar patienterna i form av högre kostnader.

Privattandläkarnas ståndpunkt är att lagstiftningen bör ändras, så att alla led i utförandet av tandvård är momsbefriade. Nedan samlar vi information som rör vårdmomsen.

Information från oss

Skrivelser m.m.

8 juni 2021
Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal kunde, men ville inte

15 oktober 2020
Förhandsprövande från EU-domstolen kan ha betydelse för vårdmomsen

29 april 2020
Skrivelse till ledamöterna i finansutskottet och näringsutskottet m.fl. angående tandvårdsakut

27 februari 2020
Regeringen tillsätter utredning om vårdmomsen

27 februari 2020
Skrivelse till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren angående behov av skyndsam förändrad lagstiftning gällande vårdmomsen

13 februari 2020
Nu måste regeringen agera i momsfrågan

18 oktober 2019
Utredning om vårdmoms

23 augusti 2019
Nytt om moms på vårdpersonal

7 november 2018
Skatteverkets ställningstagande innebär stora kostnadsökningar

24 september 2018
Synpunkter på Skatteverkets utkast: Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt

Pressmeddelanden

29 april 2020
Akut behov av tandvårdsakut

4 februari 2020
Tandvården kompenseras inte för vårmomsen

18 september 2019
Höstbudgeten en besvikelse

5 september 2019
Kompensationen når inte tandvården

14 juni 2019
Skjut upp tillämpningen av nya vårdmomsen

27 maj 2019
Nu måste regeringen agera!

Debattartiklar/Privattandläkarna i media

23 maj 2019
Beskatta inte personalen (Upsala Nya Tidning)

20 maj 2019
Moms på tandvård riskerar att spä på ökad tandläkarbris (Blekinge Läns Tidning)

17 april 2019
Ny moms fördyrar tandvård (Gotlands Allehanda)

14 mars 2019
Vill ni verkligen att moms ska göra tandvård dyrare (Dagens samhälle)

13 mars 2019:
Varningen: Här landar notan för momsbomben – ”finns ingen annan väg” (Dagens Industri)

Information från externa aktörer

Finansdepartementet

27 februari 2020
Utredning: Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (kommittédirektiv)

Socialdepartementet

30 januari 2020
Beslut från regeringen om fördelningen av de 210 miljoner kronor som utgår som kompensation för vårdmomsen

Skatteverket

Skatteverket om moms på tandvård

17 december 2019
Uthyrning av personal, mervärdesskatt

25 oktober 2018
Ställningstagande från Skatteverket om uthyrning av personal inom vårdsektorn

Högsta förvaltningsdomstolen

7 juni 2018
Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt

Skatterättsnämnden

28 januari 2020
Fråga om omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolag.