23 januari 2019

TLV:s uppdaterade föreskrift träder i kraft den 15 januari

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) uppdaterade föreskrift träder i kraft den 15 januari.

Ändringarna från den 15 januari 2019 som de flesta inom tandvården kommer att komma i kontakt med är följande:

  • Förtydliganden i åtgärderna för basundersökning.
  • Åtgärd 122 för delstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder, 127 och 128 för delstatus av olika storlek.
  • En ny åtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona tillförs.
  • Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder fast protetik.

Med anledning av TLV:s förändrade föreskrifter har styrelsen beslutat att från och med den 15 januari 2019 förlänga Privattandläkarnas garantitid för fast protetik till tre år och att förlänga tiden för anhängiggörande av ärende hos Förtroendenämnd från två till tre år.

För tandvård som har slutförts före den 15 januari 2019 gäller den tvååriga garantitiden och tvåårsfristen för anhängiggörande av ärende till Förtroendenämnd.