6 november 2020

Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa (Tandvårdsutredningen). Uppdraget utvidgas. Utredaren ska nu även:

– utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd.

Dagens tandvårdsstöd ger goda förutsättningar att bedriva tandvård och tandhälsan har stadigt förbättrats. Att utreda och föreslå förändringar i systemet utan tid för noggranna analyser är en fara både för förutsättningarna att bedriva tandvård och tandhälsan i Sverige. Privattandläkarna är därför stark kritiska till det sena tilläggsdirektivet, utan förlängd utredningstid. Privattandläkarna återkommer med mer information framöver. Utredningens slutbetänkande ska lämnas 1 mars 2021.

Läs mer hos regeringen:
https://www.regeringen.se/4ab2cf/contentassets/6ed5c9cecf7846738e72e2ac291a1a41/dir2020_115.pdf

Merit Lindberg
Vd

Lars Olsson
Näringspolitisk chef