Tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredningen (”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”) ska lämna sitt slutbetänkande senast 1 mars 2021. Privattandläkarna är expert i utredningen. Privattandläkarnas uppfattning är att nuvarande tandvårdsstöd i grunden fungerar väl och att det är viktigt att ett framtida tandvårdsstöd inbegriper fri prissättning och fri etableringsrätt. På denna sida återfinns aktuell information som berör Tandvårdsutredningen.

Information från oss

20 januari 2020
Privattandläkarna välkomnar att tandvårdsutredningen ges utökat uppdrag och förlängd tid

30 oktober 2019
Tandvårdsutredningen – lägesrapport oktober 2019

29 November 2018
Utredningen om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

8 mars 2018
Ny tandvårdsutredning

7 mars 2018
Regeringen tillsätter tandvårdsutredning

Övrig information

10 januari 2020
Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

8 mars 2018
Kommittédirektiv – Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa