Tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredningen (”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”) ska lämna sitt slutbetänkande senast 1 mars 2021. Privattandläkarna är expert i utredningen. Privattandläkarnas uppfattning är att nuvarande tandvårdsstöd i grunden fungerar väl och att det är viktigt att ett framtida tandvårdsstöd inbegriper fri prissättning och fri etableringsrätt. På denna sida återfinns aktuell information som berör Tandvårdsutredningen.

Information från oss

6 November 2020
Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa
20 januari 2020
Privattandläkarna välkomnar att tandvårdsutredningen ges utökat uppdrag och förlängd tid

30 oktober 2019
Tandvårdsutredningen – lägesrapport oktober 2019

29 November 2018
Utredningen om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

8 mars 2018
Ny tandvårdsutredning

7 mars 2018
Regeringen tillsätter tandvårdsutredning

Övrig information

10 januari 2020
Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

8 mars 2018
Kommittédirektiv – Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa