Tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredningen (”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”) har lämnat sitt slutbetänkande. Privattandläkarna var expert i utredningen. Privattandläkarnas uppfattning är att nuvarande tandvårdsstöd i grunden fungerar väl och att det är viktigt att ett framtida tandvårdsstöd inbegriper fri prissättning och fri etableringsrätt. På denna sida återfinns information som berör Tandvårdsutredningen.

Information från oss

1 september 2021
Remissvar på tandvårdsutredningen När behovet får styra

11 maj 2021
Privattandläkarnas synpunkter på tandvårdsutredningen När behovet får styra

1 mars 2021
Lars Olsson, näringspolitisk chef och expert i utredningen jämlik tandhälsa, i P4 Extra

1 mars 2021
Särskilt yttrande från Privattandläkarna

6 November 2020
Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa

20 januari 2020
Privattandläkarna välkomnar att tandvårdsutredningen ges utökat uppdrag och förlängd tid

30 oktober 2019
Tandvårdsutredningen – lägesrapport oktober 2019

29 November 2018
Utredningen om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

8 mars 2018
Ny tandvårdsutredning

7 mars 2018
Regeringen tillsätter tandvårdsutredning

Övrig information

1 mars 2021
 ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8)

10 januari 2020
Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

8 mars 2018
Kommittédirektiv – Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa