29 juni 2018

Tandvården i valrörelsen

Det är mindre än tre månader kvar till valet och partierna kommer därför med olika politiska utspel. Vänsterpartiet föreslog under gårdagen i sitt valmanifest att det ska införas ett högkostnadsskydd för patienten på 2 000 kronor för tandvård under en 12-månadersperiod. För att detta ska vara möjligt föreslår Vänsterpartiet en nationell taxa för tandvården och en prisreglering för de vanligaste behandlingarna. Vänsterpartiet uppskattar att ett 50-tal behandlingar måste prisregleras.

Tandvården är idag Sveriges populäraste samhällstjänst. Vänsterpartiets förslag innebär att förutsättningarna för att bedriva tandvård i Sverige kraftigt skulle försämras. Det är inte troligt att tandvården skulle kunna bibehålla sin höga kvalitet.

Privattandläkarna tar kraftigt avstånd från alla förslag som innehåller prisreglering. Den fria prissättningen och den fria etableringsrätten är en grundförutsättning för att tandvården ska fungera.

Det kan inte uteslutas att det kommer andra politiska utspel rörande tandvården. Privattandläkarna bevakar ständigt medlemmarnas intressen och kommer att ta kontakt med Vänsterpartiet för att diskutera deras förslag.