5 februari 2020

Tandpriskollens jämförelser av priser

Den 3 februari lanserade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) sin prisjämförelsetjänst för tandvård.

Privattandläkarna välkomnar insatser för att stärka patienternas ställning och underlätta möjligheten att göra övervägda val av tandläkare. Privattandläkarna anser att det är bra att patienterna kan jämföra priser. Det är dock viktigt att notera att priset är en av flera faktorer som påverkar när patienter väljer tandvård.

Enligt patientundersökningar är kvalitet, service och tillgänglighet betydligt viktigare än priset. Privattandläkarna är därför förvånade över TLV:s ensidiga fokusering på högsta och lägsta pris för en åtgärd oberoende av andra omständigheter. Privattandläkarna har verkat för en jämförelsetjänst för tandvård som visar såväl vårdgivarens pris, kvalitetsparametrar, tillgänglighet och patientupplevd kvalitet.

Det är också svårt att förstå nyttan av en jämförelse i pris mellan en mottagning i Skåne och en mottagning i Västernorrland. TLV blandar dessutom prisnivån hos specialisttandvård med prisnivån inom allmäntandvården, en jämförelse som milt sagt haltar. Till exempel har TLV ett högre referenspris när en specialist utför tandvård. Jämförelsen blir därför missvisande.

Prisjämförelsetjänsten visar, precis som andra undersökningar gjort tidigare, att en stor majoritet av mottagningarna har referenspriser som inte avviker mer än 10 procent från medianpriset för åtgärden i regionen. Det finns dock några mottagningar som avviker kraftigt i sin prisbild, både uppåt och neråt. Detta är naturligt, eftersom priskonkurrens mellan aktörer är en självklar del av en fungerande marknad.

Privattandläkarnas uppfattning är att arbetet med att komplettera den nuvarande tjänsten med mer information och kvalitetsparametrar måste fortgå. Det är också avgörande att prisjämförelser sker på ett korrekt och relevant sätt. Utan detta kan inte patienten göra övervägda val.

Merit Lindberg
Vd                       
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna