10 februari 2017

Proposition om tandvårdsstödet

Regeringen har aviserat att det kommer en proposition om tandvårdsstödet den 4 april 2017. Propositionens titel är Information, uppföljning och kontroll av det statliga tandvårdsstödet.