20 november 2018

Ställningstagande från Skatteverket om uthyrning av personal inom vårdsektorn

Skatteverket har igår publicerat ett ställningstagande gällande uthyrning av personal inom vårdsektorn.

Ställningstagandet börjar tillämpas den 1 juli 2019 och innebär att den som hyr ut tandvårdspersonal till någon som driver en tandvårdsmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det betyder att både privata och allmänna tandvårdsmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Momsen blir en kostnad för den som driver tandvårdsmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Kommuner och landsting har emellertid en särskild rätt till ersättning för sina momskostnader.

Anledningen till att Skatteverket går ut med det här ställningstagandet är att Högsta förvaltningsdomstolen i juni i år kom med en dom som rör uthyrning av vårdpersonal. I motiveringen till domen står det att det är själva uthyrningen som ska bedömas och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård. Privattandläkarna har bland annat inkommit med yttrande till Skatteverket innan Skatteverket meddelade sitt ställningstagande.

Privattandläkarna återkommer med ytterligare information.