23 oktober 2020

Skrivelse från Privattandläkarna angående behov av tandvårdsakut

Följande skrivelse har den 23 oktober skickats till Socialminister Lena Hallengren

Den privata tandvården har tappat över 1,6 miljarder i omsättning sedan utbrottet av covid-19. Det utgör över 10 procent av den privata tandvårdens årsomsättning. Det har utgått cirka 500 miljoner i statligt stöd till den privata tandvården, främst i form av stöd för korttidspermittering.

I Privattandläkarnas medlemsundersökning utförd under augusti i år uppgav 7 procent av
medlemsföretagen att de riskerar rekonstruktion, konkurs eller nedläggning.

Privattandläkarna ser allvarligt på den uppkomna situationen och menar att det behövs
ytterligare stöd till den privata tandvården i form av en tandvårdsakut. Ett sådant stöd skulle
säkra tillgången till tandvård framöver. Privattandläkarna anser att de medel som inte används inom det statliga tandvårdsstödet, cirka 500 miljoner, skulle kunna utgöra grunden för stödet.

I en skriftlig kommentar till radioprogrammet Studio 1 den 20 oktober, kommenterade
socialminister Lena Hallengren Privattandläkarnas förslag. Då konstaterades att det statliga
tandvårdsstödet bara kan användas till att täcka patientens kostnad för utförd tandvård.

Privattandläkarna är medvetna om att vårt förslag, att en del av det statliga tandvårdsstödet
skulle kunna användas till ett riktat stöd till den privata tandvården, kräver ett riksdagsbeslut då
det inte överensstämmer med ändamålet i den, av riksdagen, antagna budgeten för 2020.
Privattandläkarnas förslag är således att regeringen föreslår riksdagen denna ändring och
skyndsamt sedan inför en Tandvårdsakut för den Privata tandvården.

Med vänlig hälsning

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk Chef
Privattandläkarna