8 april 2019

SKI-rapport: Förtroendet för den privata tandvården fortsatt i topp

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste kunderna. Samtliga ålderskategorier är mycket nöjda med tandvården och de äldre patienterna är mest nöjda av alla.

– Det är ett kvitto på att de privata tandvårdsföretagen levererar välfärd av mycket hög kvalitet. Särskilt glädjande är att äldre patienter, som enligt undersökningen har högre förväntningar, också är mer nöjda, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

De privata vårdgivarna utmärker sig särskilt positivt när det gäller relationen mellan vårdgivare och patient.

– Förklaringen är att våra medlemsföretag arbetar målmedvetet med service, tillgänglighet och med att vara lyhörda för patienternas behov, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna. Den privata tandvården intar en ohotad förstaplats.

– Det visar att tandvårdsstödet fungerar som det är tänkt. Att genomföra förändringar är därför mindre klokt. Fri etablering och fri prissättning har gett branschen förutsättningar att utveckla tandvården, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.