1 september 2021

Remissvar på tandvårds­utredningen

Privattandläkarna har i dag lämnat in remissvar på Tandvårdsutredningen (När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, SOU 2021:8).

Privattandläkarna är i remissvaret starkt kritiska till förslaget om prisreglering av det föreslagna tandhälsobesöket. En prisreglering skulle få förödande konsekvenser för tandvården och leda till att tandvårdssystemet inte kan erbjuda mångfald och ge tandvårdspatienter goda möjligheter till val av vårdgivare. Privattandläkarna anser att ett införande av prisreglering på delar av det statliga tandvårdsstödet skulle få negativa konsekvenser för tandhälsan och öka de socioekonomiska skillnaderna.

När det gäller tandvård till barn och unga instämmer Privattandläkarna i utredningens förslag att högsta ålder för den fria barn- och ungdomstandvården ska återställas till 19 år. Privattandläkarna anser även att tandvården till barn och ungdomar har stort behov av större förändringar.

Privattandläkarna delar utredningens bedömning att den tandvård som finansieras av regionen har stora behov av förbättringar. Idag erbjuds patienter olika tandvård beroende på i vilken region de bor. Det är även stora skillnader i villkoren för de företag som bedriver regionfinansierad tandvård. Privattandläkarna välkomnar därför utredningens förslag om att de särskilda tandvårdsstöden ska bli en del av det statliga tandvårdsstödet.

Läs hela remissvaret här.