27 april 2017

Remissvar – Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Regeringens förslag beräknas höja skatten med 4,8 miljarder kronor. Privattandläkarna anser inte att det finns skäl att höja skatten för småföretagare. Det är inte Privattandläkarnas uppfattning att 3:12-reglerna är för generösa. Privattandläkarna anser inte att förslaget skapar en bra balans mellan syftet att förhindra inkomstomvandling och strävan att gynna företagande och entreprenörskap.
Privattandläkarna yttrar sig specifikt över avsnitt 5.3.

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget

Privattandläkarna är positiva till att kapitalandelskravet avskaffas, eftersom det stärker konkurrensneutraliteten inom tandvården. Privattandläkarna är däremot kritiska till det förslag på tak för det lönebaserade utrymmet som riktas mot de företag som tidigare omfattades av kapitalandelskravet.