22 oktober 2020

Rekommendation för de som fyllt 70 år upphör

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra.

Sedan april har personer i gruppen 70 år och äldre samt i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor.

Men med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19. Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

Folkhälsomyndigheten betonar att nu måste alla ta ansvar för att minska spridningen av covid-19 så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom.

Folkhälsomyndigheten uppmanar också att personer som är i behov av sjukhusvård eller behöver besöka primärvården att genomföra sina besök som planerat.

Med vänliga hälsningar

Privattandläkarna