27 februari 2020

Regeringen tillsätter utredning om vårdmomsen

Privattandläkarna har redan från första början drivit på för att regeringen ska förändra vårdmomsen. Vi har med anledning av detta träffat och/eller varit i kontakt med Finans- och Socialdepartementen, Skatteverket, samtliga riksdagspartier och berörda myndigheter. Därför är det nu positivt att regeringen, mer än fem månader efter att en utredning om vårdmomsen aviserades i höstbudgeten, äntligen går framåt i frågan och tillsätter en utredning.

Utredningen ska vara klar senast 1 april 2021. Vår bedömning är att ett lagförslag kan arbetas fram fortare. Privattandläkarnas uppfattning är att frågan kan lösas genom att alla led i vården undantas från mervärdesskatt. En sådan reglering innebär en likformighet jämfört med hur frågan hanteras inom EU.

Nu när utredningen är tillsatt kommer Privattandläkarna att ta kontakt med de ansvariga, för att föra fram vår uppfattning i frågan. Privattandläkarna återkommer med mer information framöver.

Utredningen ska bl.a. undersöka:

  • de EU-rättsliga förutsättningarna att ändra mervärdesskattelagen så att uthyrning av personal för sjukvård och tandvård (fortsättningsvis vårdpersonal) och uthyrning av personal för social omsorg undantas från mervärdesskatt,
  • om en ändring av mervärdesskattelagen inte bedöms möjlig, undersöka förutsättningarna för att på annat sätt neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt vid uthyrning av personal till hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg, och
  • om det finns förutsättningar för det, lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen görs internt på Finansdepartementet i form av en så kallad departementsskrivelse.

Mer information om utredningen återfinns på regeringens hemsida. Där återfinns även kommittédirektivet.