7 september 2020

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att omställningsstödet förlängs

I fredags (4/9) meddelade Liberalernas partiledare Nyamko Sabunia att regeringen och samarbetspartierna är överens om att  omställningsstödet ska förlängas med 3 månader och nu även ska omfatta maj, juni och juli. Enligt uppgift kommer det att krävas att företaget i maj tappat mer än 40 procent av sin omsättning jämfört med året innan. I juni och juli krävs det att man tappat 50 procent av omsättningen från 2019. Förslaget i sin helhet kommer at presenteras i en ändringsbudget som planeras att presenternas under denna vecka,

I söndags (6/9) aviserade regeringen en förlängning av vissa åtgärder som är vidtagna på grund av coronapandemin. Regeringen föreslår att nedanstående åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
  • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall
  • Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Privattandläkarna välkomnar att omställningsstödet och förändringarna i sjukförsäkringen förlängs men ser med oro på att villkoren för att få ta del av omställningsstödet ser ut att skärpas.

Privattandläkarna återkommer med ytterligare information när ändringsbudgeten presenteras.

Merit Lindberg                                                                           Lars Olsson

Vd                                                                                                 Näringspolitisk chef