28 augusti 2017

Regeringen backar om 3:12-reglerna

Det blir ingen förändring av 3:12-reglerna (dvs. skattereglerna för delägare i fåmansbolag). Regeringens förslag har fått hård kritik från oppositionen, experter och näringslivets företrädare.  ”Vi kommer därför inte att lägga fram de föreslagna förändringarna av skiktgränserna och 3:12-reglerna”, förklarar finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund i en debattartikel i DN (2017-08-26).

Privattandläkarna var kritiska till regeringens förslag, som skulle medfört en ökad beskattning av fåmansföretag. Privattandläkarna konstaterar att det är positivt att regeringen nu backar men anser samtidigt att regelverket fortfarande behöver förbättras. Privattandläkarna fortsätter att följa frågan.