7 juni 2017

Reformera äldretandvården för de äldres skull

Tandvården står inför stora utmaningar. För med en åldrande befolkning följer även ofta bristande tandhälsa.

Paradoxalt nog kan en god hälsa i unga år medföra ett ökat behov av tandvård som gammal. Dagens äldre har fler tänder kvar i munnen och är friskare än tidigare generationer, vilket kan leda till ett större behov av tandvård som äldre.