Problem med att komma i tid till tandl. pga rädsla+diagnos

Jag har lidit av tandl.skräck hela livet, har dessutom fått veta att jag har en neuropsyk.diagnos, allt detta gör att jag kommit sent el uteblivit fr mina tandl.besök senaste tiden, men det gick bättre i början när jag fick komma ofta.Iom sem.tider, samt att jag bröt benet i somras, så […]