journal

Får min husläkare läsa min tandvårdsjournal utan mitt medgivande?