21 februari 2018

Promemoria om förlängd tandhygienistutbildning

Regeringen har lämnat en promemoria om förlängning av tandhygienistutbildningen till 3 år. Promemoria är ett försteg till en proposition från regeringen. Remisstiden på promemorian går ut 14 maj.