21 september 2020

Privattandläkarnas kommentarer till höstbudgeten

Privattandläkarna har, mot bakgrund av coronapandemin, arbetat för förlängda ersättningsperioder inom det statliga tandvårdsstödet. Det är därför positivt att anslaget för detta ökas med 412 miljoner kronor under 2021 i regeringens höstbudget.

Privattandläkarna anser också att det är bra att det införs en tillfällig skattereduktion för investeringar. Det är även positivt att det införs en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda.

Privattandläkarna är däremot besvikna över att det saknas riktade åtgärder för den privata tandvården i det samlade budgetpaket (inklusive i ändringsbudgeten). Privattandläkarna har föreslagit att det borde inrättas en tandvårdsakut för den privata tandvården. Det finns cirka 600 miljoner kronor i outnyttjat tandvårdsstöd för 2020, pengar som finns kvar på grund av minskat antal patientbesök under coronapandemin, som kan ligga till grund för tandvårsakuten.

Med vänlig hälsning
Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna