Privattandläkarna föreslår en Tandvårdsakut

Många av Privattandläkarnas medlemmar genomgår nu en mycket svår tid. Coronapandemin har slagit hårt mot tandvårdsbranschen och antalet patienter har minskat kraftigt. Under vecka 12 besökte cirka 30 procent färre patienter den privata tandvården jämfört med motsvarande vecka förra året. Under vecka 13 hade tappet ökat till 46 procent.

Privattandläkarna arbetar nu mycket intensivt med att driva påverkansarbetet för att lindra effekterna av coronakrisen så mycket som möjligt för medlemmarna. Vi uppdaterar löpande frågorna vi driver utifrån den dagliga informationen. Vi driver dels förbättringar gällande tandvårdsspecifika frågor och dels förbättringar för företagare överlag som påverkar våra medlemmar.

Arbetet från politiskt håll går snabbt och nya förslag och frågor kommer löpande. Privattandläkarna anser att regeringen akut och kraftfullt måste stötta Sveriges företagare och välkomnar därför alla förslag som underlättar för våra medlemmar.

Förslag om Tandvårdsakut och riktat stöd till den privata tandvården
Privattandläkarna påtalar att tandvården har en samhällsviktig funktion och att det därför finns särskilda skäl att säkerställa att de privata tandvårdsföretagen klarar denna tid.

Privattandläkarna anser att det finns ett stort behov av ett riktat stöd till den privata tandvården. Ett motsvarande stöd till Folktandvården ges inom ramen för regionerna med den nuvarande ordningen.

Privattandläkarna har därför, till Finansdepartementet och flera politiker, föreslagit att en ”Tandvårdsakut” införs samt att en del av det statliga tandvårdsstödet används till ett riktat stöd för den privata tandvården. Stödet ska finansieras via den del av det statliga tandvårdsstödet som inte kommer att användas under 2020 och torde därmed inte innebära en ökad kostnad för staten.

Tandvårdsakuten kan även ha som uppgift att ta fram och/eller analysera eventuella kommande förslag om stöd riktade till tandvården utöver ovanstående framförda förslag.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna