20 juni 2023

Pressmeddelande: Tandvårdens organisationer kräver att barntandvården reformeras

Branschorganisationen Privattandläkarna och de två professionsorganisationerna Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Tandhygienistförening föreslår i en skrivelse till regeringen att åldern inom barn- och ungdomstandvården sänks till 19 år, som tidigare, vilket skulle frigöra resurser till andra delar av tandvårdssystemet, där behoven är större.

Den avgiftsfria tandvården till unga vuxna tar betydande resurser i anspråk. En redan ansträngd tandvård har fått ett större åtagande när det gäller unga vuxna, vilket lett till undanträngningseffekter och en prioriteringsproblematik.

Det råder i dag brist på tandvårdspersonal i stora delar av landet, vilket är något som alla vårdgivare måste hantera och förhålla sig till. En sänkt åldersgräns inom den avgiftsfria tandvården för barn och unga till 19 år förbättrar tandvårdens förutsättningar att i en tid av knappa personella resurser klara sitt uppdrag.