4 februari 2020

Pressmeddelande – Tandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden.

I budgetpropositionen avsatte regeringen 210 miljoner kronor till privata vårdgivare för att kompensera dem för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. I förra veckan fattade regeringen beslut om fördelningen av dessa 210 miljoner kronor och det står nu klart att de inte kommer tandvården till del.

– Det är djupt olyckligt och mycket orättvist att den privata tandvården inte kompenseras för de ökade kostnaderna. I slutändan är det patienterna som blir de stora förlorarna, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

I budgetpropositionen meddelade regeringen även att de skyndsamt skulle tillsätta en utredning, vilken skulle se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Hittills har regeringen inte tillsatt någon utredning.

– Det är viktigt att utredningen tillsätts snarast och att den arbetar fram ett förslag som innebär att alla led i utförande av vård undantas från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.