1 mars 2021

Pressmeddelande: Privattandläkarnas förslag på jämlik tandhälsa

Med anledningen av att tandvårdsutredningen i dag lämnas över till regeringen vill Privattandläkarna framhålla att det statliga tandvårdsstödet fungerar mycket bra. Tandhälsan har kontinuerligt förbättrats sedan införandet. Andelen personer som, trots behov, avstår tandvård minskar stadigt. Tandvården är också år efter år den mest uppskattade samhällstjänsten.

Det finns stora reformbehov inom den regionfinansierade tandvården avseende personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. I den prisreglerade, och i många regioner underfinansierade, tandvården finns det stora regionala skillnader som leder till en ojämlik tandvård.

– Vilken tandvård som erbjuds personer med särskilda behov beror på i vilken region de bor. Detta leder till stora skillnader och den regionfinansierade tandvården till vuxna är därför ojämlik. Det är därför bra att utredningen föreslår att regionens ansvar för denna tandvård förflyttas till staten, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Privattandläkarna är starkt kritiska till att utredningens förslag om en tandhälsoplan är kombinerat med ett förslag om införande av prisreglering inom delar av det statliga tandvårdsstödet. Förslaget innebär uppskattningsvis att nästan 15 procent av all tandvård, som i dag utförs i det statliga tandvårdsstödet, framöver kommer omfattas av prisreglering. Förslaget kommer, om det genomförs, att leda till att tandvårdssystemet inte kommer att kunna tillhandahålla patienter den mångfald eller de goda möjligheter till fritt val av vårdgivare som finns i dag.

– Fri prissättning och fri etableringsrätt är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsbransch och en god tandhälsa hos svenska befolkningen. Undersökningar visar också att tandvården år efter år är den mest uppskattade samhällstjänsten av patienterna, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

För mer information kontakta:
Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 300 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna