5 september 2019

Pressmeddelande – Kompensationen når inte tandvården

Regeringen föreslår, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i budgetpropositionen för 2020, ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt. 

– Vi är naturligtvis besvikna på regeringen och samarbetspartierna. Förslaget visar att de inte tagit hänsyn till tandvårdsbranschen, eftersom kompensationen inte omfattar vuxentandvården, som inte finansieras av regionerna. Det innebär dessvärre att tandläkarbristen förvärras ytterligare, framförallt i glesbygden, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna vill se en reform som även omfattar tandvården. Privattandläkarna ser också fortsatt ett stort behov av ett förtydligande av lagstiftningen. Ett förtydligande som klargör att alla led i utförande av vård ska vara undantaget från moms.