18 september 2019

Pressmeddelande – Höstbudgeten en besvikelse

Regeringen avsätter 210 miljoner kronor i budgetpropositionen som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen, men budgetpropositionen ger ingen klarhet i hur pengarna ska komma tandvården till del. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt.

– Vi är naturligtvis besvikna på regeringen. Regeringens budget kompenserar landstingen, inte tandvården. Vuxentandvården, som drabbas av vårdmomsen, finansieras överhuvudtaget inte av landstingen. Förslaget visar att regeringen inte har tagit hänsyn till den privata tandvårdsbranschens förutsättningar, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna vill se en reform som kompenserar vårdgivarna i tandvården för de ökade kostnaderna. Privattandläkarna ser fortsatt ett behov av ett förtydligande av lagstiftningen, och välkomnar att regeringen tillsätter en utredning, men konstaterar att den inte löser dagens problem. Privattandläkarna vill ha ett förtydligande som klargör att alla led i utförandet av vård ska vara undantaget från moms.