20 mars 2023

Pressmeddelande: Fortsatt högt förtroende för den privata tandvården

Den privata tandvårdens ställning är fortsatt stark. Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar återigen att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna.

– Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Utmärkande för den privata tandvården är dess tillgänglighet både när det gäller öppettider och väntetider. Förändrade villkor för tandvårdsmarknaden riskerar att försämra förutsättningarna. De stora förlorarna skulle bli tandvårdens patienter, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Förtroendet för tandvården är fortsatt högt. 90 procent av patienterna svarar att de är trygga hos sin behandlare och 85 procent av patienterna svarar att de känner förtroende för de rekommendationer de får.

Årets mätning visar att, precis som i andra branscher, högre inflation har medfört att prismedvetenheten ökat. Cirka en av tio svarar att de valde sin nuvarande tandvårdsklinik på grund av priset. Det är dubbelt så stor andel jämfört med förra året, men den viktigaste faktorn som ger nöjda patienter är bra servicekvalitet.

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är branschorganisationen för de privata tandvårdsföretagen och företräder cirka 75 procent av företagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. www.ptl.se