20 september 2021

Pressmeddelande: En budget full av felaktiga prioriteringar

Regeringen borde tagit chansen och genomfört reformer som gynnar företagande, men väljer istället att genomföra onödiga och kostsamma reformer inom familjepolitikens område.

– Budgeten är en stor besvikelse. Trots de rekordstora budgetsatsningarna på 74 miljarder kronor saknas nödvändiga reformer för Sveriges företag. Företagande är grunden för all välfärd. Regeringen hade kunnat göra mycket mer, till exempel beträffande slopat sjuklöneansvar och sänkta arbetsgivaravgifter. Det saknas också viktiga reformer specifikt för tandvårdsföretagen. Till exempel hanteras inte frågan om vårdmoms vid uthyrning av vårdpersonal, trots att denna nyligen införda moms har ökat kostnaderna för såväl tandvårdsföretag som patienter, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

– Det är också mycket märkligt att tandvårdsutredningens förslag om sänkt ålder inom barn- och ungdomstandvården inte nämns när regeringen sammanfattar utredningens förslag i budgeten, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna