26 november 2021

Pressmeddelande: Branschrapport 2021 – Tandhälsan förbättras kontinuerligt

Svensk tandvård fungerar mycket bra och tandhälsan förbättras kontinuerligt, visar Privattandläkarnas branschrapport. Det är ett resultat av den fria prissättningen, den fria etableringsrätten och det statliga tandvårdsstödet.

Ett högkostnadsskydd som kombineras med prisreglering skulle dramatiskt försämra förutsättningarna för tandvården och därmed även tandhälsan. Tandvårdsföretagen skulle bli helt beroende av statens ersättningsnivåer. En prisreglering skulle medföra att de tvingades anpassa kombinationerna av åtgärder som utförs på patienten för att få täckning för den vård patienten behöver. Därmed blir också patientens pris för behandlingen mer otydlig. En för låg ersättning skulle leda till en underfinansiering av branschen och utvecklingen inom tandvården skulle avta.

– En prisreglering är ett hot mot tandhälsan. Den får också den negativa konsekvensen att kvalitetsutvecklingen inom tandvården avstannar, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarnas branschrapport visar också på vidden av den privata tandvårdens samhällsansvar. Den privata tandvården utför den största delen av vuxentandvården, 58 procent av befolkningen går till en privat vårdgivare inom tandvården och den privata tandvården utför 67 procent av all tandvård.

-Tandhälsan är helt beroende av de privata tandvårdsföretagen. Utan dem skulle tandvården inte fungera, säger Lars Olsson, näringspolisk chef, Privattandläkarna.

Läs mer: Branschrapport 2021

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se