3 juni 2019

Pressmeddelande – Branschrapport 2019: Svensk tandvård fungerar bra

Vuxentandvården fungerar bra och är uppskattad hos patienterna. Tandhälsan har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008.

Svensk vuxentandvård och det statliga tandvårdsstödet fungerar bra. Inom barn- och ungdomstandvården, som finansernas av regionerna, finns det däremot behov av reformer och förbättringar. Där täcker inte dagens ersättningssystem kostnader för patienter med mer omfattande tandvårdsbehov och den fasta ersättningen behöver kombineras med en ersättning per utförd åtgärd.

Privattandläkarnas branschrapport visar att den privata tandvården är en viktig samhällsaktör. 60 procent av alla vuxna går till en privat vårdgivare och merparten av den avancerade tandvården utförs av privata vårdgivare. Tandvården är också mycket uppskattad av patienterna.

– Vi är stolta över vårt bidrag till välfärden. När en klar majoritet av alla vuxna går till en privat vårdgivare och 98 procent av befolkningen bor i en kommun med privat mottagning, visar det tydligt att den privata tandvården är en mycket viktig samhällsaktör, säger Merit Lindberg, VD för Privattandläkarna.

Läs hela pressmeddelandet här.
Läs branschrapporten här