Pressmeddelande – Bra att äldres tandvårdsvårdsbehov uppmärksammas

– Det är bra att regeringen uppmärksammar äldres tandvårdsbehov. För även om äldretandvården överlag fungerar bra finns det brister som måste åtgärdas. Med en åldrande befolkning står äldretandvården inför stora utmaningar och under hösten kommer Privattandläkarna att presentera en rapport om äldres tandhälsa och förutsättningarna att bedriva tandvård, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna, med anledning av att regeringen i budgetpropositionen föreslår en höjning av det allmänna tandvårdsbidraget för 65­­­-­74-åringar till 300 kr.

Privattandläkarna anser att satsningen på ett höjt allmänt tandvårdsbidrag (ATB) är bra. Det ligger helt i linje med de slutsatser som den senaste tandvårdsutredningen drog (Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd, SOU 2015:76). Vad som behöver uppmärksammas i än större utsträckning är de sköra äldre. De sköra äldre har ofta problem med tandhälsan samtidigt som det finns brister i kontakten med tandvården.

För mer information kontakta:
Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Tel: 072-221 87 68
lars.olsson@ptl.se