28 april 2020

Pressmeddelande: Akut behov av tandvårdsakut

Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen.

– Den privata tandvården är en enormt viktig samhällsaktör. Merparten av tandvården på vuxna utförs till exempel av privata vårdgivare. Utan den privata tandvården fungerar inte svensk tandvård. För att förhindra konkurser i en i grunden välfungerande bransch behövs det omedelbara stödåtgärder. Därför har vi kontaktat ansvariga politiker om behovet av en tandvårdsakut, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Tandvårdsakuten:

  • Ska förmedla ett riktat stöd, i form av kontantstöd, direkt till de drabbade privata vårdgivarna. Ersättningen beräknas på förlorad omsättning.
  • Tandvårdsakuten finansieras via den del av det statliga tandvårdsstödet som inte kommer att användas under 2020. Förslaget torde därmed inte innebära en ökad kostnad för staten. Samtidigt måste det finnas beredskap att, vid behov, skjuta till extra medel.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Försäkringskassan får det praktiska ansvaret för genomförandet av ovan punkter.
  • Tandvårdsakuten får utöver det till uppgift att ta fram ett särskilt statligt stöd, med extra tillsatta medel, till regionerna som ska ges till tandvårdsföretag som är förhindrade, genom att de nekas tillträde, att utföra tandvård på äldreboenden.
  • Privattandläkarna har kontaktat Skatteverket angående vårdmomsen och framfört att inhyrning av tandvårdspersonal under perioden den 1 mars – 31 december 2020 ska betraktas som tjänster med nära anknytning till vårdtjänster och därmed omfattas av undantag från skatteplikt.