26 februari 2018

Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården – Nationell tillsyn 2017

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har idag släppt rapporten ”Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården – Nationell tillsyn 2017”.

Privattandläkarna välkomnar att IVO gjort en riktad tillsyn mot vårdgivare som det finns indikationer på att inspektera. Det är dock viktigt att det inte dras några generella slutsatser från tillsynen då svensk tandvård fungerar mycket bra. Svenskarnas tandhälsa är bland den bästa i världen och tandvården är den mest uppskattade samhällstjänsten enligt Svenskt Kvalitetsindex. Generellt finns det inga tecken på att det finns brister i patientsäkerheten men naturligtvis finns det ett fåtal vårdgivare som har brister, vissa av dem har stora brister.