ytbehanda implantat

Fråga:

Jag har ett implantat (hela överkäken) som är 8-10 år gammalt och börjar bli slitet på insidan. Finns det någon behandling för att skydda för ytterligare förslitning utan att ta av implantatet? Jag är 82 år gammal och som pensionär har jag inte råd med några större summor för detta.

Svar:

Hej,

Vet inte om du redan har en bettskena. Det kan vara en lösning för att minimera slitaget av implantaten. Det finns också typ plastmaterial som man kan lappa implantatet med, mer en provisorisk till låntidsprovisorisk lösning.