Visdomständer – behålla eller dra ut? För-/nackdelar?

Fråga:

Hej!
Mina visdomständer i överkäken har bägge växt ut med ca 30 graders vinkel ut mot kindslemhinnan för ca 10 år sedan. Mina tänder sitter väldigt tätt i min tandrad. Jag har inga besvär av visdomständerna förutom att rengöring av dem, speciellt bakom dem, kan vara svårt. Under åren har jag haft två olika tandläkare som inte velat dra ut dem i onödan, utan gått på ”tandbevarande linjen”. Nu fick jag en ny (privat) tandläkare som utan tvekan, direkt genom att bara titta i munhålan (och utan att lyckas fånga visdomständerna på röntgen) säger att de ska ut. Hans motivering är att de med åren ”nöter” på kindslemhinnan och detta ökar risken för cellförändringar och cancer. Stämmer verkligen detta? Och är detta starkt motiv nog att ta alla de risker och smärta det innebär att dra ut visdomständer som sitter dåligt till i en trång munhåla trots att de inte ger besvär idag? Jag hittar inga bra forskningsstudier i detta ämne på nätet. Tacksam för synpunkter!

Svar:

Vi ska inte ta bort tänder ” i onödan” utan alltid ha en klar diagnos och tanke bakom ett ingrepp. Behandlingsförslag grundar sig på vetenskap/kunskap, praxis och behandlarens erfarenhet och kan därför skilja något mellan olika tandläkare. Läget avseende dina visdomständer har ju sannolikt också ha förändrats under åren. Om de är riktade ut mot kinden bör man ta bort dem då rengöringen är svår att få effektiv. Det är risk för bitskador och kindslemhinnan kan irriteras – men inte är detta cancerframkallande!!
Ibland kan en visdomstand med denna riktning även bli ett hinder i gapning. Du har heller ingen tuggnytta av dem – och de kan knappast bli aktuella som brostöd i framtiden.