Visdomstand

Fråga:

Jag har tagit ut en s
Vi
Isdomastand i dag och tandläkarn tog ut nästan allt en liten benvit i roten. Blev kavar. Nu säger hon att det är ok och blir inga problem kan jag slappna av att det är så? Jag är orolig att få infektion eller var där sen

Svar:

Hej!

Det är inte ovanligt att visdomstanden har en liten böj vid rotspetsen och att den bryts av vid borttagandet av tanden. Beroende på orsaken/diagnosen av tanden görs en bedömning av om rotbiten bör tas bort eller ej. Om orsaken var att den hade svårt att komma på plats men i övrigt var frisk så kan biten lämnas.

Om pulpan och tandroten var infekterade p g a karies så bör den om möjligt tas bort. Då kommer nästa bedömning huruvida någon risk för komplikation föreligger t ex nervskada om biten opereras ut. Din tandläkare har gett dig lugnande besked om att det är ok att lämna den utan åtgärd och sannolikt läker den in utan problem.

Hoppas det känns ok idag.